Các khoản thu nhập không phải đóng BHXH

Tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như:

 1. Tiền thưởng theo kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
 2. Tiền thưởng sáng kiến;
 3. Tiền ăn giữa ca;
 4. Tiền hỗ trợ xăng xe;
 5. Tiền hỗ trợ điện thoại;
 6. Tiền hỗ trợ đi lại;
 7. Tiền hỗ trợ nhà ở;
 8. Tiền hỗ trợ giữ trẻ;
 9. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ;
 10. Tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân chết;
 11. Tiền hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn;
 12. Tiền sinh nhật của người lao động;
 13. Tiền trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động;
 14. Tiền hỗ trợ khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp;
 15. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.
Print Friendly, PDF & Email

Đặt hẹn tư vấn


  Tagged: none tag .

  Bài viết liên quan: