Người dân TP Hồ Chí Minh có được hưởng cả 2 chính sách hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 không?

Với tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, rất nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh thậm chí là phá sản, người lao động từ đó bị mất việc làm, không đủ khả năng xoay sở cho sinh hoạt hàng ngày.

Nhận thấy được khó khăn này, Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh được ban hành nhằm quy định một số chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Từ đây, câu hỏi “Tôi có được hưởng nhiều hơn một chính sách hỗ trợ hay không?” Là câu hỏi được rất nhiều người dân gửi về cho PL&Partners.

Người dân TP Hồ Chí Minh có được hưởng cả 2 chính sách hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 không?

Để giải đáp được câu hỏi này, ta căn cứ vào Công văn 2512/UBND-VX của UBND TP Hồ Chí Minh về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Theo đó, nguyên tắc hỗ trợ được quy định như sau, kèm theo đó là một số ví dụ để bạn đọc hiểu rõ hơn về quy định này nhé.

  1. Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
  2. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ.
  3. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại điểm 7, điểm 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP*) chỉ được hưởng 01 chế độ hỗ trợ.

     Ví dụ: A được hưởng chính sách hỗ trợ theo diện người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm 6 Nghị quyết số 68/NQ-CP, nên A được hưởng mức hỗ trợ một lần bằng tiền là 3.710.000 đồng, do đó, khi đã được hưởng hỗ trợ theo chế độ này rồi, thì A không được hỗ trợ theo chế độ khác nữa.

   Ví dụ: Cũng ví dụ trên, nhưng nếu A đang mang thai thì ngoài hưởng mức hỗ trợ 3.710.000 đồng trên, A vẫn được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng do thuộc trường hợp tại điểm 7 Nghị quyết số 68/NQ-CP.

 4. Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

  1. Đối tượng đồng thời đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND) thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất.

    Ví dụ: A đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo diện người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm 6 Nghị quyết số 68/NQ-CP với mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng và điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND với mức hỗ trợ là 1.800.000 đồng. Do đó, A chỉ được hưởng một chính sách cao nhất là mức 3.710.000 đồng, chứ không được hưởng đồng thời thêm 1.800.000 đồng ở chính sách còn lại nữa.

  1. Đối tượng đã hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND, nếu đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP thì được hỗ trợ bổ sung cho bằng mức quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

    Ví dụ: A đã được hỗ trợ 1.800.000 đồng theo diện chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND. Tuy nhiên, A cũng đáp ứng các điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại điểm 6 Nghị quyết số 68/NQ-CP với mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng. Do đó, A được hỗ trợ bổ sung thêm 3.710.000 – 1.800.000 = 1.910.000 đồng.

*Điểm 7, điểm 8 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP được quy định như sau:

“7. Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em

a) Người lao động tại điểm 4, 5, 6 Mục II đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha.

b) Trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết này; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

8. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.”

Print Friendly, PDF & Email

Đặt hẹn tư vấn


    Tagged: none tag .

    Bài viết liên quan: