Những vi phạm liên quan đến Covid-19 và mức phạt người dân cần lưu ý

Công ty luật PL&Partners xin giới thiệu những vi phạm liên quan đến COVID-19 và mức phạt cụ thể mà người dân cần biết và chú ý. Mọi người hãy xem qua để biết tuân thủ đúng các quy định nhé.

Print Friendly, PDF & Email

Đặt hẹn tư vấn


    Tagged: none tag .

    Bài viết liên quan: