Từ chối tiêm vacxin Covid-19 có bị xử phạt hay không?

Thời gian vừa qua có một số ý kiến về việc từ chối tiêm vacxin Covid-19 có bị xử phạt hay không?. Nhiều người cho rằng không có chuyện phạt người không chịu chích vắc-xin, nhiều người lại cho rằng có. Nghiên cứu những văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, chúng tôi thấy cần làm rõ một số vấn đề liên quan.

Print Friendly, PDF & Email

Đặt hẹn tư vấn


    Tagged: none tag .

    Bài viết liên quan: