Quản trị doanh nghiệp và tuân thủ

 

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Quản trị doanh nghiệp là hệ thống những quy tắc và thực tiễn góp phần giúp cho bộ máy quản lý doanh nghiệp đảm bảo được tính công bằng, minh bạch, trách nhiệm trong mối quan hệ của doanh nghiệp với tất cả các bên có liên quan. Các doanh nghiệp với mọi quy mô lớn, nhỏ đều phải có hệ thống tuân thủ để xác định, ngăn chặn và khắc phục hành vi vi phạm pháp luật. Việc thiết lập, duy trì hệ thống tuân thủ là công việc đầy thử thách cho bộ máy quản lý, đặc biệt là tại Việt Nam, nơi mà pháp luật thay đổi liên tục. Các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm đã góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp tìm kiếm cách thức tiếp cận chế độ tuân thủ phù hợp để qua đó giảm bớt hoặc phòng tránh được những rủi ro pháp lý có khả năng ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh, uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp.

Tại PL&Partners, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua được những thách thức ấy thông qua việc cung cấp dịch vụ Quản trị doanh nghiệp và Tuân thủ Pháp luật. Luật sư của chúng tôi sẽ xây dựng, rà soát, điều chỉnh hệ thống tuân thủ pháp luật phù hợp với từng yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có tinh đến cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, văn hóa công ty và nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp.

Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục pháp lý ban đầu thành lập cho các doanh nghiệp, chúng tôi hiểu rằng đa số những nhà quản lý đều có tâm lý chung chỉ tập trung vào việc thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định mà không chủ động xây dựng khung pháp lý từ ban đầu. Khi đó, doanh nghiệp có nguy cơ đối diện với những bất cập và thiếu sót trong các quy chế nội bộ do nền tảng nội bộ không phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, PL&Partners sẽ tư vấn xây dựng khung pháp lý cho doanh nghiệp, giúp loại bỏ những lỗ hỏng pháp lý và phát triển hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp đã có hệ thống tuân thủ, chúng tôi sẽ chủ động kiểm tra nhằm phát hiện và loại bỏ những rủi ro pháp lý tiền ẩn trong doanh nghiệp. Luật sư của PL&Partners sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện hơn về tình trạng pháp lý của mình ở ba mảng chính: Pháp lý nội bộ, Pháp lý trong quan hệ lao động và pháp lý trong các giao dịch với các đối tác.

Print Friendly, PDF & Email

Đặt hẹn tư vấn


    Tagged: none tag .

    Bài viết liên quan: