Giá trị cốt lõi


Những giá trị mà PL&Partners đánh giá cao nhất định hướng cho mọi hành động và kỳ vọng mà chúng tôi đặt ra cho chính mình. Dù rằng phạm vi hành nghề sẽ phát triển theo nhu cầu khách hàng nhưng giá trị cốt lõi của chúng tôi vẫn không hề thay đổi.

 

  • Bảo vệ tốt nhất lợi ích của khách hàng và xem sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công.
  • Lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ Tín như bảo vệ thương hiệu của mình.
  • Làm việc độc lập, tôn trọng sự thật khách quan, không vì lợi ích vật chất, tinh thần mà vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
  • Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng một cách chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.
  • Cam kết bảo mật.
Print Friendly, PDF & Email
Tagged: none tag .

Bài viết liên quan: